Чернігівська окружна інспектура народної освіти. 4 червня 1927 року. Свідоцтво

"Цім свідчиться, що гр. Олена Петрівна Бугославська родилась у 1904 році травня 5-го вступила у 1 февраля 1924 року на Чернігівські акушерські курси, пройшла курс навчання на протязі до 1 червня 1927 року.
За час свого перебування гр. Олена Бугославська склала всі іспити, кольоквіуми та виконала усі практичні, у Чернігівській Округовий Радянській лікарні, згідно встановленого навчального плану.
На підставі вищезгаданого гр. Олена Бугославська одержала кваліфікацію акушерки."
Довідку підписали:
Округовий Інспектор Профосвіти, Завідувач школою та Секретар Педагогічної Ради.
Довідка копії завірена 14 березня 1938 року державним нотаром Чернігівської нотаріальної контори за що було стягнуто 2 крб. єдиної держапвної оплати.


Коментарі