Посвідчення про облік робочої сили. Чернігів. Губвідділ праці, 1920 р.

Посвідчення про облік робочої сили. Чернігів. Губвідділ праці, 1920 р.
Документ на Богословську Надію Василівну, 52 роки. Лаборантка Губсовнархоза.
Видано 18 вересня 1920 р.

Коментарі