9 липня 1989 року - засновано Чернігівський РУХу за Перебудову(хроніка подій)


9 липня 1989 року у приміщенні кооперативного училища в обласному центрі група сміливців згуртувалася для здобуття незалежності України та боротьби з комуністичним тоталітарним режимом створила Чернігівську крайову (обласну) організацію Народного Руху України.

Це - п'ята за хронологією занування рухівська обласна організація в колишній УРСР і перша на Лівобережній Україні.

Саме 9 липня 1989 року у приміщенні кооперативного училища в обласному центрі група сміливців згуртувалася для здобуття незалежності України та боротьби з комуністичним тоталітарним режимом створила Чернігівську крайову (обласну) організацію Народного Руху України.

Символічно, що чернігівські рухівці з лютого 1990 року, ще за часів «ковбасної революції» 1990 року, працюють у приміщенні по вул. Івана Мазепи, 4 - колишня вулиця Щорса - де зберігається історичні архівні матеріали боротьби за незалежність України на Чернігівщині.
Пропонуємо хроніку заснування легендарної організації члени якої визнані державою ветеранами боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

1. Зустріч керівників «неформальних» організацій на запрошення Товариства української мови ім.Т.Шевченка (кінець травня 1989 року).


Обговорювались питання відносин з владою, ставлення до неї, можливість співпраці між «неформальними» організаціями. На пропозицію С.Соломахи утворено оргкомітет по заснуванню об'єднання «неформальних» організацій на зразок прибалтійських фронтів. Для підготовки установчих зборів нової організації делеговано по три представники від кожної з присутніх на зустрічі організацій: Товариства української мови ім.Т.Шевченка, ДДСП(«Демократическое движение содействия перестройке»), товариства «Меморіал», а також С.Жигінаса (запропонований Л.Костюченко як представник кооператорів).

2. Установчі збори Чернігівського відділення НРУ за Перебудову в кооперативному училищі (9 липня 1989 року).

Підготовка зборів здійснювалась ДДСП (приміщення, запрошення учасників тощо) без узгодження з іншими членами «неформальних» організацій з розрахунком прийняти учасників зборів в ДДСП, а потім цю організацію оголосити Рухом. З цим не погодились В.Сарана, О.Котенко, С.Жигінас, В.Розстальний та інші учасники зборів, які запропонували не вважати зібрання зборами ДДСП, а безпосередньо оголосити їх установчими зборами Чернігівського відділення НРУ за Перебудову. В гарячих суперечках, в яких узяв участь В.Тканко, - секретар міськкому Компартії з ідеології, перемогли прихильники проведення установчих зборів НРУ за Перебудову. У відповідь на це прихильники ДДСП залишили президію (мабуть, розраховуючи на зрив зборів). У президії залишились Л.Костюченко та А.Майба, які продовжили вести зібрання, що прийняло рішення про утворення Чернігівського відділення НРУ за Перебудову.

Про цю подію повідомили газети «Приборостроитель», «Деснянська правда», радіо «Свобода».

3. Збори активу Чернігівського відділення НРУ за Перебудову для обрання делегатів на І Всеукраїнський з'їзд НРУ (серпень 1989 року).

Після цих установчих зборів постала проблема узгодження складу делегації від Чернігівщини. ДДСП на чолі з М.Лук'яненком, які не визнали рішень установчих зборів, почали за допомогою профспілок і компарторганізацій формувати паралельний так званий Рух-2. Представники ДДСП проводили з дозволу парткомів на підприємствах збори трудових колективів, де закликали вступати до «движения содействия перестройке», а не до націоналістичного Руху.

Після зриву міліцією проведення зборів по обговоренню делегатів на стадіоні «Юність» двадцять представників «неформальних» організацій були вимушені зібратись в однокімнатній квартирі В.Москаленка. Присутні погодились з тим, що В.Сарана, О.Котенко, С.Жигінас є уповноваженими представниками оргкомітету І Всеукраїнського з'їзду НРУ за Перебудову, тобто на них покладено повноваження координувати роботу по формуванню делегації від Чернігівщини. Після чого було проведено обговорення та вибори 19 кандидатів у делегати. Найгостріша суперечка точилася по кандидатурі Л.Лук'яненка, на якій наполягав О.Котенко, котрий вів протокол зборів. У багатьох з присутніх були побоювання щодо негативної реакції влади у разі обрання Л.Лук'яненка делегатом. Л.Костюченко як компроміс було запропоновано обрати делегатом ще й працівника Чернігівського райкому КПУ С.Бутка, якого ніхто з присутніх не знав. Але в пакеті обидві кандидатури були підтримані більшістю. Крім того, для ДДСП було зарезервовано мандати на трьох делегатів, яких вони повинні були визначити самостійно.

За пропозицією С.Соломахи було прийнято рішення у зв'язку з провокаційною діяльністю ДДСП на підприємствах М.Чернігова по створенню альтернативної організації Рух-2, провести конференцію по затвердженню делегатів від Чернігівщини на І Всеукраїнський з'їзд НРУ за Перебудову.
4. Конференція по затвердженню делегатів на І Всеукраїнський з'їзд НРУ за Перебудову від Чернігівщини (кінець серпня 1989 року).

Через можливість провокацій з боку влади учасники конференції збирались на Красній площі, біля драмтеатру, і групами направлялись на квартиру В.Ванжі. У конференції брали участь 25 делегатів, у тому числі з області. Найчисленнішою була делегація в/о «ЧРПЗ».

Конференція затвердила делегатів на І Всеукраїнський з'їзд в м.Києві, який проходив 9-11 вересня 1989 року і проголосив утворення масової громадсько-політичної організації Народний рух України за Перебудову.

С.Соломаха
„Сіверянський літопис» №1(67) січень-лютий 2006 р. стр.12-19В газеті в/о "ЧРПЗ" „Приборостротель” №28(710) від 19 липня 1989 р. під заголовком "Створено відділення НРУ" вперше українською мовою було надруковано таке повідомлення:

"9 липня в нашому місті відбулися установчі збори, на яких було оголошено про створення регіонального відділення Народного Руху України за Перебудову (НРУ).

Незважаючи на недільну спеку, в приміщенні кооперативного технікуму зібралися люди, яким не байдужа доля перебудови, що аж надто поволі спричиняє до змін у житті українського загалу. Більшість зібрання стривожена гальмуванням оновлюючих процесів на Україні, відверто стишеним просуванням суспільства у напрямку відкритості і гласності, а тому прагне дійових справ заради прискорення перебудови, намагається влити бодай маленький свій потічок у бурхливий розвій перебудовних ідей.

На збори зійшлися і з’їхалися представники різних самодіяльних організацій міста і районних центрів. Активну участь у дискусії взяли промовці від партійних органів, товариств шанувальників української мови ім. Т.Г.Шевченка, "Меморіал", "Демократического движения в поддержку Перестройки", української хельсінської спілки.

Збори обрали тимчасову раду та її виконавчий комітет. Було оголошено про створення комісій, які повинні охопити майже всі напрямки суспільного життя. Отож кожному, вболіваючому за долю перебудови, знайдеться конкретна справа.

Учасники зборів висловили думку про необхідність видавництва друкованого органу, запропоновано для обговорення його назву - «Світанок».
Збори повідомляють, що на порядку денному конференції, яку вирішено провести в наступному місяці, в впершу чергу стоятиме пи-тання обговорення та утвердження тимчасового статуту регіонального відділення НРУ, участі у республіканському з'їзді НРУ, що має відбутися у вересні в Києві.


Отже, зроблено перший крок. Попереду важка і від-повідальна праця, завдяки якій маємо надалужити згаяний час. Першочергове зав-дання НРУ - це надбати довір'я нараду, яке є єдиним міцним гарантом успіху у загальній борні за перебудову."

Джерело: Сергій СОЛОМАХА, "Чернігівська крайова організація Народного Руху України"

Коментарі