24.12.13

Оцифровані і викладені в Інтернет найдавніші державні акти Росії

Російський державний архів давніх актів розпочав оцифровувати і викладати в Інтернет свої раритетні фонди. Першою ластівкою стала колекція найдавніших документів з фонду 135 “Государственное древлехранилище хартий и рукописей”, що являє собою залишки архівів великих та удільных князів, архівів Великого Новгорода і Пскова, московського великокнязівського архіву і так званого Царського архіву ХVI в. Найдавнішим збереженим документом тут є договірна грамота Великого Новгорода з великим князем тверським і владимирським Ярославом Ярославичем 1264 року. У фонді зберігаються списки (копії) Руської Правди, Судебника 1497 року Івана III (єдиний відомий науці список), Судебника Івана IV 1550 року, а також справжній столбець Соборного уложення 1649 року. “Древлехранилище” містить також жалувані царські грамоти, Титулярник 1672 року, різноманітні акти ХIII-ХVII ст., чини вінчання на царство і царских весіль.

Серед 417 оцифрованих документів, безпосередньо причетні до української тематики наступні –

Устави про церковні суди князів Володимира Святославича і Ярослава Володимировича (Списки 1621/22 року, переписані зі списку 1419 року пречистенським попом Козьмою Давидовим Поповим “с Подолу”).

Правда Руська (Пространної редакції, список другої половини XV ст. – “список Оболенського”).

Софійський перший літопис (Пространної редакції, список другої половини XV ст. – “список Оболенського”).

Хрестоцілувальний запис князя Костянтина Івановича Острозького великому князю московському Василю III Івановичу на вірність і невід’їзд за кордон від 18 жовтня 1506 року.

Жалувана грамота Петра I українському гетьману Івану Семеновичу Мазепі на вотчину – Іванівські (Стару і Нову), Гузомойську та Омонську слободи з селами і слобідками Рильського повіту від 13 грудня 1701 року.

Жалувана грамота Петра I українському гетьману Івану Семеновичу Мазепі на вотчину – Крупецьку волость Севського провіту від 3 грудня 1703 року.

Жалувана грамота Петра I українському гетьману Івану Іллічу Скоропадському на “уряд гетманский” та гетманські маєтності в Україні від 5 січня 1710 року (на фото нижче).

Жалувана грамота Петра I українському гетьману Івану Іллічу Скоропадському на вотчини в Батуринському, Ніжинському, Стародубському і Чернігівському полках від 21 травня 1718 року.

http://archeos.org.ua/?p=2054

Немає коментарів:

Дописати коментар